top of page
IMG_20201122_153350 wix.jpg

PRESENT IN PRESENCE        TRÆNINGSFORLØB

Med 3 moduler
Fællestema: FORDYBELSE OG ’CHAKRASYSTEMETS FLOW I NÆRVÆR’


Vil du også deltage i en psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, hvor vi mødes 3 gange centralt i København fra september 2022 til januar 2023? Hvor vi arbejder i en dybere proces med at være nærværende i nærvær i dit hverdagsliv.
Således at du mere og mere bliver i stand til at leve i dit hverdagsliv og udtrykke og handle, ud fra hvem og hvad du ægte er nu.
Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. 

DATOER: Modul 1 den 29. september – 2. oktober 2022, modul 2 den 10. – 13. november 2022, modul 3 den 19. – 22. januar 2023. 

PRISER:  

 • 9.450 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med en særaftale kan deltage fra modul 2.

ANTAL PLADSER: 12 Åben for tilmelding


LOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6.th. 1304 Kbh. K.
 

Nærværende i nærvær er en kunst og en livsvej, der kan blive attraktiv, når vi har oplevet og gentagne gange har erfaret den eksistentielle rigdom, der tilbydes her.

Vi lever alle i livet, med alt hvad det indebærer, så denne tilnærmelse handler ikke om at forsage verden og livet, tværtimod. Vi understøtter at leve og være til stede i livet i et vågent levende nærvær som indre base.

HVEM HENVENDER DETTE TRÆNINGSFORLØB SIG TIL?
PRESENT IN PRESENCE er et af flere uafhængige modulopdelte træningsforløb, hvor vi med særligt fokus vil fordybe os i udvalgte temaer. De har alle at gøre med vores psykologiske og spirituelle udviklingsproces, integration og udfoldelse.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE

På dette forløb vil vi som tema fordybe os i chakrasystemet forstået som energiudvekslingsorganer med omverdenen. Vi vil undersøge chakrasystemets energi, dets interne flow og levendegørelse i de syv hovedchakraer eller energihjul.

Vi vil sætte denne forståelse i forhold til vores udveksling med fænomenerne i vores liv:

 1. Til de ydre fænomener som vores relationer, vores arbejde og virke, vores plads på jorden.

 2. Til Til de indre fænomener oplevet i kroppen indefra, til essentielle tilstande som kærlighed, tillid, styrke, mod, vedholdenhed, stilhed, kraft, glæde. 

 3. Til integration og viderefordybelse af opnåede egen-erfaringer i de 7 hovedchakraer.
   

Forløbets grundramme vil være meditation og meditative tilstande. Hvor det levende nærvær, der er bevidstgjort i hver af os, vil skabe en synergieffekt. Det er dette fænomen, der kan blive så rigt i gruppeforløb, og som vi nyder godt af, når den enkeltes dvælen i nærværstilstande understøttes af strømninger fra det allestedsnærværende levende nærvær. 
 

I disse rammer vil naturlige porte til nærværets kvaliteter, being og sand natur kunne åbne, i samme takt som ophør sker af identifikation med tanker, følelser, stemninger, kropsfornemmelser, selvbilleder og verdensbilleder. Erfaringer af mere stabilt at være nærværende i nærvær midt i livets turbulens og i mildere strøg vil blive styrket. 

At kende til forståelsesrammen for chakrasystemet er en fordel, men det ikke en forudsætning for deltagelse.
              
METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE OG GIVER
EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger

 • Meditation, hjertets åbenhed og sindets afslapning

 • Enkle Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.​ Der vil være perioder, hvor vi er i social stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.
 

VIL DU OGSÅ MED?

INFORMATIVE LINKS OM PRAKTISKE INFORMATIONER

KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE

Mange andre har deltaget på de videregående træningsforløb med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:​

 • “Chakraforløbet har givet krop og substans til noget, der før flagrede hvileløst rundt i mig. Det har givet mig hænder til at gribe om det ubegribelige. Bygget bro mellem himmel og jord.” Joanna Stryhn, poet, skrivementor
   

 • ”På Present in Presence forløbet har det været en glæde og meget trygt at rejse igennem flere moduler i selskab med de samme mennesker, min ydre sjæle familie. Under rejsen har jeg samtidig fundet ind til min indre sjæle og chakra familie. Elsker den rytme og ro der altid skabes på Najas forløb så jeg både kommer dybt ind og lander i livet mere nærværende og levende.” Jahne Møller

 • ”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm

 • ”"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine Thuesen

 • ”Det der er så særligt med dig, er det rum af frihed, du kan skabe. Du er ikke en bestemt retning eller tro. Din bevidsthed favner alt, hvad der er i os og giver ro til at vi kan forløse traumer og betingninger i den særlige tryghed, der opstår inde i én, i dit nærvær”. Mehar Kempel

COVID-19 OPDATERING

Du skal være rask inden fremmøde.


For danske deltagere:
Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, eller hvis modulet ikke kan flyttes.

For norske deltagere:

Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav eller udrejseforbud  i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 

bottom of page