RETREATS I DANMARK OG SVERIGE 2022

Et retreat er en tilbagetrækning fra hverdagen, - hvor mange oplever, at travle dage slører tilstedeværelse og integritet - for igen at få hjertet og nærværet med i det vi er, og i det vi gør. Naja har afholdt retreats flere gange årligt i mere end 25 år i Skandinavien, Europa, Indien og Australien.

På gensyn Naja Vita Nielsen


RETREATS I SVERIGE

se her: SOMMERRETREAT 23. - 30. juli 2022, DALSLAND

se her: NYTÅRSRETREAT 27. DEC. 2022 - 2. JAN. 2023, DALSLAND