OPSTILLINGER FRA HJERTET
Familieopstilling og Systemisk Konstellation er fundamentet i Opstillinger fra Hjertet
 

AT OPLEVE EN INTRODUKTIONSAFTEN
AT FÅ SIN EGEN OPSTILLING
AT DELTAGE SOM REPRÆSENTANT

AKTUELLE DATOER 2021 
Introduktionsaftener fredage  12. nov. +  17. dec. 2021
kl. 17.30 - 20.00      
Endagskurser lørdage 13. nov. + 18. dec. 
2021
kl. 10.00 - 17.30
 

 

Fordi Naja tager på en længere vandretur i sæson 2 i 2021, afholdes der helt mod sædvane så få enkeltdage i efteråret 2021. 

 

PRISER
Deltagelse på introduktionsaften                             DKK 150               
Tag en ven med (to personer for 150 DKK)
Deltagelse som repræsentant                                  DKK 350
Deltagelse med eksklusiv egen-opstilling               DKK 1.100   

      

LOKALER:  Levende Nærvær, Adelgade 58, 6.th. 1304 Kbh. K.


OM OPSTILLINGER FRA HJERTET
Oplev Opstillinger fra Hjertet, - i relationer til familien, til venner, og til indre og ydre virkeligheder som din essens, din vej, dine udfordringer og begrænsninger. Vi kan øge den hurtighed, hvormed vi selv villigt og medfølende igen og igen slipper selvsabotagemønstre og fastlåste familiestrukturer. Metoden Familieopstilling er i sin fænomenologiske form genial til at befordre en højnelse i bevidstheden, så slippene og frisættelsen kan ske hurtigere og hurtigere for til sidst at ophøre. Et nyt sundt og ægte niveau er født for at stabilisere sig.

Hver eneste opstilling indeholder et mærkbart bevidsthedsløft til større afklaring, frisættelse og hjerteåbning ind i de systemiske kræfter, som vi på hver vores måde er en del af, og som har så stor effekt i vores hverdagsliv. For at forandring kan ske, må udfordrende temaer i livet mødes og varetages fra dybere niveauer, end hvor de opstår. Vise mennesker som Einstein påpeger dette. Hjertet og det levende nærvær er sådanne niveauer. Kom og vær med en del af et fortsat meningsfuldt og nærende arbejdsfelt for indre arbejde, hvor vi mødes af og til eller tit og ofte på Opstillinger fra Hjertet. Enten med deltagelse som repræsentant eller med egen-opstilling.

HVAD SKER DER PÅ EN INTRODUKTIONSAFTEN
Introduktionen indeholder oplæg og øvelser, hvor du får en direkte oplevelse af, hvad metoden Familieopstilling og Systemisk Konstellation er, og hvordan metoden hjertevarmt og livsnært kan bringe klarhed og forløsning i ens liv. Metoden skal prøves for at komme til sin ret. Denne introduktion er for dig, der vil undersøge, hvad metoden er og for dig, der vil deltage på endagskurset, og som ikke har prøvet Opstillingsmetoden før.

FOR DIG MED EGEN-OPSTILLING
Her får du din egen opstilling med selvvalgt tema. De andre deltagere i gruppen vil være behjælpelige som repræsentanter i din opstilling. Du er velkommen med alle typer problematikker og spørgsmål fra dit liv, som du ønsker forståelse, bevægelse, heling, forløsning, afklaring omkring. Det behøver absolut ikke at være familierelateret, men det kan være det.

AT DELTAGE SOM REPRÆSENTANT 
Her er du en aktiv deltager i de andres egen-opstillinger, men du får ikke din egen opstilling. Udbyttet er stort, og mange oplever, at det er lige så stort som at få sin egen opstilling. Det er desuden en god måde at blive bekendt med metoden og det, den kan.  
At være repræsentant er en mulighed for dig, som vil have et værdifuldt og givende kursus, - og har du ikke prøvet opstillingsmetoden i en gruppe før, er det en god måde at se for dig selv, hvad der er muligt, før du får din egen opstilling senere.

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.
Facilitator i metoden Familieopstilling siden 2005. Uddannet af et bredt udsnit af verdens førende facilitatorer.

LINKS
Betalingsforhold og praktiske oplysninger (pdf til udskrift) 
Tilmeldingsblanket

KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATIONER
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE
Mange andre har deltaget på Opstillinger fra Hjertet med Naja Vita Nielsen - her har du et lille udpluk af udtalelserne:

 • ”Tusind tak for sidst. Det var meget givende. Hvor er det dog en gave, at være tilstede i den smukke, sande måde, du formår at holde rummet på! Det var meget trygt og lærerigt for os begge!" Lotte Dalager
   

 • ”Tusind tak for en formidabel fam.opstilling i går. Det var en uforglemmelig og forbløffende proces at være en del af. Hvis der er plads, vil jeg gerne tilmelde mig de næste samtlige opstillinger til efteråret (var der 3 datoer i kalenderen?)”. Joseph M Ballantyne, musiker, traume-/kropsterapeut
   

 • "Tak for endnu en fantastisk dag med opstillinger langt ud over det sædvanlige." Karen Margrete, eurytmist og digter
   

 • ”Tak for sidst - kursus Familieopstilling i København. Det var da noget af et forløb, utrolige redskaber, du har at arbejde med. Jeg er meget imponeret over din given tid og kærlige tilgang til os alle på kurset. Jeg kom hjem med meget mere end, jeg havde håbet på. TUSIND tak for det.”  Grethe Michaelsen, billedkunstner
   

 • "Jeg sidder her en uge efter min sidste opstilling og tænker ... hvor er det vildt, og hvor er jeg taknemmelig for, at metoden findes, og at du er så dygtig til at guide, og det, at der ikke er nogen vej udenom - der må simpelthen være noget, der gør, at jeg i det rum gir mig selv lov til at blive Healet, jeg har aldrig oplevet at give slip på den måde. Tak Naja." Gitte Naja​

 

 

COVID-19 OPDATERING

Vi efterlever Sundheds-styrelsens gældende regler og vil hele tiden justere efter disse for at undgå unødig smittespredning med corona.

 

På kurser og retreat bedes alle komme med en frisk Covid19-test, medmindre du er vaccineret eller er fritaget for test.

Særlig adfærd ved de enkelte opstillinger omkring kontakt, bevægelsesfrihed og afstand: 
Under de enkelte opstillinger holder vi den af Sundhedsstyrelsens fastsatte afstand til alle sider. Vi berører ikke fysisk hinanden. Vi vil følge opstillingsmetoden for opstillinger for virksomheder, hvor repræsentanter ikke bevæger sig uopfordret, og hvor der generelt er med ro over feltet. Det har vist sig også at blive en berigelse, at der ingen kropskontakt er, og at der er en vis afstand mellem alle. Noget i felterne kommer endnu tydeligere frem.