top of page

STRESS, TRAUME OG SPÆNDINGSFORLØSENDE ØVELSER
OGSÅ KALDET TRE - TENSION AND TRAUMA RELEASE EXERCISES AF DAVID BERCELI


Naja tilbyder indlæring og træning af TRE Individuelt og i gruppe: 
 

INDIVIDUEL TRÆNING
Individuel stress og traumebehandling med metoden TRE foregår i klinikkerne i Adelgade 60, 6. 1304 København og på Midtsjælland, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Se priser og mere information under menupunktet Terapi og Vejledning. 

TRÆNING I GRUPPER PÅ RETREATS
Indlæring og praktisering af TRE-øvelserne indgår som en daglig, integreret del i retreats sommer, Påske og Nytår i Dalsland, Sverige.

HJEMMEPRAKSIS
Efter en grundig indøvning af øvelsesserien, kan den blive et uvurderligt element i ens hverdagsprogram som supplement til løbeture, yoga eller meditation. Øvelserne tager i dagligdagen 15 – 30 minutter to til tre gange om ugen. 

CERTIFICERET TRE PROVIDER
Naja er certificeret TRE provider under David Berceli til både individuel træning og til gruppetræning.

TRE OG DAVID BERCELI
Du kan tjekke meget mere om TRE og David Berceli på https://traumaprevention.com/.  Her findes inspirerende og illustrative videoer af øvelserne. 

MERE OM TRE – STRESS, TRAUME OG SPÆNDINGSFORLØSENDE ØVELSER
TRE – Stress, Tension and Trauma Release Exercises er en enkel og let tilgængelig serie på syv øvelser. 

Vedvarende overspænding og uforløst stress i krop og psyke er ikke naturlige tilstande, til trods for at mange, uden helt at vide af det, har vænnet sig til dem som et uundgåeligt vilkår i vores fortravlede dagligdag.
Ved nærmere eftersyn oplever de fleste mennesker indre belastningstilstande af kortere eller længere varighed i hverdagen, som kan beskrives som instinktive reaktioner af kampimpuls, flugtimpuls eller direkte følelsesløshed, stivnethed og mental uformåenhed. Alt dette kan aktiveres uden tilstedeværelsen af en indlysende trussel, der retfærdiggør denne adfærd.

Vedvarende belastning over en længere periode, hvor nervesystem og psyke ikke kan fordøje og integrere mængden af impulser, fører til en overvældelsestilstand, der medfører indre stress og kan være direkte traumatiserende. Traumer kan naturligvis også opstå fra pludselige hændelser, f.eks. trafikuheld eller vold eller hidrøre fra tidlige omsorgssvigt etc.

Den menneskelige organisme er, ligesom dyrenes, skabt til at kunne forløse sådanne spændingstilstande gennem en ryste-refleks. Dyr anvender spontant denne naturlige refleks og lever ustressede og u-traumatiserede videre efter endog gentagne livstruende episoder.

TRE-øvelsesserien er designet specielt til at aktivere de sunde og naturlige reflekser, som vi ”civiliserede” mennesker ubevidst kommer til at hæmme og holde nede. Øvelserne aktiverer på en let og uproblematisk måde en rysterefleks i kroppen, som man samtidig har fuld kontrol over. Når denne helt naturlige refleks får lov til at arbejde frit og utvungent, sker der en naturlig tilbagevenden til afslappelse. Effekterne er mange. De mest kærkomne er en forøget (og genhusket) evne til at være mentalt og fysisk afslappet, i fokus, i naturligt nærvær og indre fred, i pagt med livet i og omkring os.

Fordelene ved at deltage på et hold og udføre øvelserne sammen i gruppe kan sammenlignes med at meditere sammen. Det forhøjede energiniveau og fokus og trygheden ved at være under direkte vejledning af træneren giver større udbytte, og udvekslingen af erfaringer støtter den enkelte. TRE er en daglig, fast del af programmet på alle retreats i Dalsland, Sverige.

OPRETTELSE AF HOLD EFTER ØNSKE
Ønsker du ønsker du at oprette et hold, er du velkommen til at kontakte Naja direkte.

LINKS

KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION

Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær

Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

bottom of page