top of page
godkendt IMG_2635 (1).jpg
godkendt IMG_2624 (1).jpg

NÆRVÆR & ESSENS 1     TRÆNINGSFORLØB
Styrke og hjertemod · Tillid, støtte og ægte vilje · Glæde og sorgløshed
Vil du også deltage i en psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, der mødes 3 gange centralt i København fra ultimo september 2022 til januar 2023?
Få redskaber til at forblive i autenticitet med stabilt fodfæste, metoder til at frisætte bundne livsenergier og erfaring med at gå dybere i den ægte virkelighed, der er.


DATOER:
(Allerede afholdt modul 1 den 29. september – 2. oktober 2022 samt modul 2 den 10. – 13. november 2022). 
Du kan springe på modul 3 den 19. – 22. januar 2023 med tema gul essens. 

 

PRISER:                                         Ratebetaling er velkomment!

 • 9.450 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med en aftale kan deltage på kun et eller to af modulerne.

ANTAL PLADSER: 12   Stadig åben for tilmelding fra modul 3 

KURSUSLOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 Kbh. K.
 

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

Rød essens · Styrke og hjertemod

Varm livfuldhed, passionens glød
Naturlig afgrænsning, klar skelneevne
Udforskning af, hvad der begrænser: Vrede, adskillelsesangst, kollaps
Allerede afholdt modul 1 den 
29. september – 2. oktober 2022

Hvid essens · Tillid, støtte og ægte vilje
Klar og vedholdende vilje til livet, som det er
Forankring i det sande og i at slippe historierne
Udforskning af, hvad der begrænser: falsk vilje, stress, mistillid
Allerede afholdt modul 2 
den 10. – 13. november 2022

Gul essens · Glæde og sorgløshed
Hjertets ægte uskyldighed
Glædesfyldt undren, lethed og ubesværethed
Udforskning af, hvad der begrænser: tung alvorlighed, negativ attachement
Spring på modul 3 
den 19. – 22. januar 2023
                      
Et træningsforløb over 4 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Hvor vi arbejder i en dybere proces med nærvær og med livgivende indre strømme, som også kaldes essentielle kvaliteter. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.

VIL DU OGSÅ MED?​
INFORMATIVE LINKS OM PRAKTISKE INFORMATIONER

HVAD FÅR DU?
Nærvær og Essens 1 er det første af flere fortløbende træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i udvalgte livgivende essentielle kvaliteter, finde dem i dig selv og anvende dem til berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark. Du tilmelder dig til et træningsforløb på 3 moduler ad gangen.

På dette forløb fokuserer vi på 3 essentielle sjæls og nærværskvaliteter:

 1. Rød essens med udvikling af evner til livgivende styrke, hjertemod og skelneevne og evner til at håndtere vrede og sund adskillelse i vores relationer.

 2. Hvid essens, hvor vi udforsker vores klare og vedholdende vilje til livet med udvikling af evner af tillid og indre støtte. Vi undersøger falsk vilje og dennes indflydelse på stress. Vi favner mistillid og vores uvillighed til at overgive os og til at slippe historierne.

 3. Gul essens med tilstrømning af glæde, ubesværethed og sorgløshed, og hvor vi lytter til hjertets stemme og forbinder os til det rene og uskyldige i vores hjertes glæde. Vi udvikler evner til at modstå hæmmende tyngde og til at se igennem de negative attachements, som fastholder vores ufrihed.
   

 • Du bliver godt kendt med hver af disse essensers kvaliteter og livgivende kræfter, når de strømmer uhindret.

 • Du får erfaring med enkle, letanvendelige og dybdegående redskaber til at forløse de livssaboterende kræfter, der hæmmer et varmt levende, tillidsfuldt og glædesfyldt liv.

 • Distinktionen rød, hvid og gul essens er inspireret af A. H. Almaas, Diamond Approach og Faisal Muqaddam, Diamond Logos.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE

Når du lærer, hvordan du går ind i din direkte oplevelse, opdager du en dybere virkelighed af din egen basale kærlighed, indre støtte og tillid - og det er virkelig frihed.

Vi bliver klar til at leve fra kvaliteter af den livgivende væren. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. I en ægte kontakt med dine indre og ydre ressourcer. På dette forløb fokuserer vil på at åbne evner til naturlig styrke, til passion og mod, på at mestre tillid og oplevelser af indre støtte uden at skulle klare alting selv med jernvilje, på at forlade tyngden og lytte til hjertets stemme.

Vi vil værdsætte og trives godt med indre tillid og støtte midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning hen imod at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi bevæger os ind i en stabil indre navigation fra vores rene essens styret af kærlighed, nydelse, glæde, åbenhed, ægthed og styrke. Vi nyder relationer og samvær, når de er inkluderende og nære på den frie måde. Kontra den anstrengende måde at relatere på, når det sker ud fra egoets interesse og kampen om pladsen. En måske nyopdaget essensblindhed hos os kan nu opløses gradvist og erstattes af en tilstrømning af essentielle kvaliteter. Dermed bliver vores muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er, mere og mere realistiske.

Den usikre overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning med base i sindets, psykens eller kroppens fastlåsning hen til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre den? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Som vi oplever af og til, men jo ikke altid. Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte i form af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For i stedet at lande dér, hvor vi føler os allermest hjemme.

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Du vil på kurset få den vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer, som er nødvendig.

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE
OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger

 • Meditation, hjertets åbning og sindets afslapning

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Små Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​
   

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være enkelte pauser, hvor vi er i social stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.


KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE
Mange andre har deltaget på de mange træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:

 

 • ”Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen
   

 • ”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm
   

 • ”Det der er så særligt med dig, er det rum af frihed, du kan skabe. Du er ikke en bestemt retning eller tro. Din bevidsthed favner alt, hvad der er i os og giver ro til at vi kan forløse traumer og betingninger i den særlige tryghed, der opstår inde i én, i dit nærvær”. Mehar Kempel
   

 • ”Tusind tak for endnu en betydningsfuld træning. Og sikke nogle mennesker.” Tine
   

 • ​"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

COVID-19 OPDATERING

Du skal være rask inden fremmøde og symptomfri.

 

For danske deltagere:

Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, eller hvis modulet ikke kan flyttes.

For norske deltagere:

Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav eller udrejseforbud  i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 

bottom of page