TRANSFORMATION AF SKAM       TRÆNINGSFORLØB
· Eksistensen af og årsagen til skam
· Forløsning af arveskammen
· Skam og nærvær


Vil du også deltage i et psykologisk og spirituelt træningsforløb, hvor I mødes 3 gange centralt i København fra december 2021 - marts 2022?

Hvor du arbejder i en dybere proces med transformation og healing af skam. Hvor du i større og større grad bliver i stand til at være ud fra, hvem og hvad du ægte er nu. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. 

DATOER:  9. – 12. december 2021, 3. – 6. februar 2022., 24. - 27. marts 2022.

PRISER:  

 • 9.300 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med særaftale kan deltage fra modul 2.

ANTAL PLADSER: 12 Åben for tilmelding 8


LOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6.th. 1304 Kbh. K.


TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

Eksistensen af og årsagen til skam
Sund og forgiftet skam
Overførsel af skam
Arveskammen
Modul 1 den 9. – 12. december 2021

Forløsning af arveskammen
I familiestrukturen og gennem generationer
Individuelt, kulturelt, kollektivt
Ud fra metoden Familieopstilling
Modul 2 den 3. – 6. februar 2022

Skam og nærvær
Ophør af skam – Et nyt nærvær vågner
Ny intention med kærlighed og medfølelse til dig, der overlevede
Fejring af din autentiske tilsynekomst
Modul 3 den 24. - 27. marts 2022

OM SELVE TRÆNINGSFORLØBET

Er skam et tema for dig? Så er du en af virkelig mange, som har erkendt, hvad skam vil sige. En oplevelse af, ind i mellem, at være grundlæggende forkert som vi ER? Det er så vigtigt, at vi på et tidspunkt i vores liv transformerer denne fordrejede oplevelse af nærvær
til sit sande grundlag: En sund forankring i, hvem og hvad vi sandt ér.

Måske er det tid for dig hjertevarmt at konfrontere uelsketheden og det manglende selvværd. Det må konfronteres med nænsomhed ja, med medfølende voksenbevidsthed og med den iboende kærlighed, som leder os.

Måske er der et kald indefra om at dukke mere autentisk frem, et kald om at sætte en ny intention med kærlighed og medfølelse med dig der overlevede, et kald hen imod at skabe det liv, som meningsfuldt udtrykker og varetager hvem og hvad du ér.

De fleste kender til det, men få taler om det. Følelsen af skam er tabubelagt i det personlige liv, men også kulturelt, samfundsmæssigt og kollektivt.

Skam har mange former lige fra den naturlige generthed og blufærdighed til forgiftede former, hvor personligheden identificerer sig med destruktive selvbilleder. Vi kender fornemmelsen af skam som en sund afgrænsning. Og vi kender fornemmelsen af skam som en sønderrivende indre oplevelse af at være kronisk forkert som den, vi er. En oplevelse, som ikke er sand, men som føles som et brud på sjælen. Eller vi kender den som et fravær af liv, hvor meget er lagt øde indeni og derfor også udenfor.

Vi kender til konsekvenser af en underliggende skamfølelse som udsving til overpræstation eller til underpræstation. Til hjælpeløshed overfor den indre kritiker, indpisker, dommer, pleaser. Vi kender til afhængighed og til kontrol. Vi kender til overlevelsesstrategier og til selvsabotage. Vi kender til lavt selvværd. 

 

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE
Vi vil på træningen forstå de dybe dynamikker, hvorfra disse kolossale kræfter henter deres styrke. Vi vil se på den indflydelse, som disse kræfter har på vores liv, vores familie og slægt, og på vores samfund på mange subtile niveauer.

Med hjertets medfølelse kan vi lære at pendulere frit mellem oplevelsen af skam, det at føle os forkerte som dem vi er og tilstedeværelsen af nærvær. Uden at hænge fast i identifikation og fastlåsning.

 

Det er vigtigt med denne mere intense fordybelse, fordi der hele tiden bliver kaldt på forløsning og transformation af denne allermest tungfrekvente følelse af skam over hvem og hvad vi er. Denne indre fordrejning af nærvær kan opløses, således at rent nærvær igen kan strømme og cirkulere, levende og intimt med os selv og i relation til andre.

I denne hjertevarme og klare cirkulation får skammen og også sorgen over ulevet liv og forladthed mulighed for at slippe og forvandle sig til deres potentiale: En sund forankring i, hvem og hvad vi sandt ér.

Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet. Skam opleves individuelt men er skabt relationelt. Derfor kræver helingen igennem til nærvær et medfølende og empatisk samvær.
              
METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE OG GIVER
EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger

 • Meditation, hjertets åbenhed og sindets afslapning

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​

Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til udvalgte meditationsformer, let kropsarbejde og indre realisationsprocesser, for at sikre at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed.

Strukturerne vil tage udgangspunkt i såvel kollektive som individuelle niveauer. Det er vigtigt at forstå, at skam er blomstret frem af vores kultur og derfor er kulturelt betinget.  Skam er desuden ofte overført mellem generationer og en dybere healing har i dette arbejde derfor mulighed for finde sted for slægten. 

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.

 

Historik for Naja Vitas kurser omkring Transformation af Skam
Naja Vita afholdt hendes første serie af forløbet Den Mangehovede Drage omkring transformation af skam over 4 weekendkurser i 1997. Denne forståelsesramme har siden da været bagvedliggende i træninger, kurser og individuelle sessioner. Ind i mellem, som her i vinter 2021-2022, tilbyder hun eksklusive træningsforløb direkte med tema om transformation af skam.

LINKS

KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE

Mange andre har deltaget på træningsforløb om TRANSFORMATION AF SKAM med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:​
 

 • ”At opdage, at der ikke er noget at flygte fra, kæmpe imod og med, men jeg kan overgive mig til det, der er, til det, jeg elsker, til livets strømmen i mig. Der er begyndt at vokse en tillid frem i mig til, at der er en indre visdom i mig, som kender retningen.” Jane

 • ”Jeg var på kursus i 1997 med Naja som lærer. Med mig fik jeg "ordet" nænsom. Naja's evne til at fornemme, hvilke åbninger jeg har, og give mig ind i det felt, er for mig unikt.
  Ved at give mig nænsom - på en meget nænsom måde, har jeg fået et redskab til at blive mere nænsom ved mig selv. Det var indtil da ukendt for mig, ikke ordet - men at det var en kvalitet, som jeg kunne bruge på mig selv.” Gaia Joyann

COVID-19 OPDATERING

På kurser og retreat bedes alle komme med en frisk Covid19-test, medmindre du er vaccineret eller er fritaget for test.

 

Du skal være rask inden fremmøde dvs. ingen feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød, diarré og symptomfri i minimum 48 timer.


Hvis du har været i nær kontakt med en smittet med covid-19 og derfor er i karantæne, bedes du også melde afbud og blive hjemme.


For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 


For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, eller hvis modulet ikke kan flyttes.