top of page
godkendt IMG_2635 (1).jpg
IMG_4391.JPG

NÆRVÆR & ESSENS 3     TRÆNINGSFORLØB
Guld essens · Dimensionen Basic Trust og tilværelsens universelle støtte 
Vil du også deltage i en psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, der mødes 3 gange centralt i København fra oktober 2023 - januar 2024?
Hvor du får redskaber til at forblive i autenticitet med stabilt fodfæste, metoder til at frisætte bundne livsenergier og erfaring med at gå dybere i den ægte virkelighed, der er.

 

Forløbene er ikke-hierakiske, og derfor vil du føle dig godt tilpas, hvor end du springer på. Forløbenes numre 1, 2, 3 er blot for at kunne skille dem ad indholdsmæssigt.

DATOER:
 12. - 15. oktober 2023 (allerede afholdt), 7. - 10. december 2023 (allerede afholdt), 18. - 21. januar 2024 

Du er velkommen til at springe på modul 3 efter aftale med Naja Vita.
 

PRISER:                                         Ratebetaling er velkomment!

 • 9.600 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.400 DKK pr. modul for enkelte, der med en aftale kan deltage på kun et eller to af modulerne.

ANTAL PLADSER: 10        ÅBEN FOR TILMELDING EFTER AFTALE

KURSUSLOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 Kbh. K.
 

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

Guld essens del A · 
Positiv og negativ sammenblanding i relationer
Inderligt møde eller smertefuld forvikling?

Allerede afholdt modul 1 den 
12. - 15. oktober 2023

Guld essens del B · 
Kontaktfuldhed funderet i nær essentiel væren
Udvikling af evne til kærlighed uden ’en anden’

Allerede afholdt Modul 2 den 7. - 10. december 2023

Dimensionen Basic Trust · Grundlæggende tillid
Mistillid og fastlåsthed i sindet
Den trygge, støttende del af Væren
Tillidsfuld udvikling med tilværelsens universelle støtte

Modul 3 den 
18. - 21. januar 2024
                      
Et træningsforløb over 4 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Hvor vi arbejder i en dybere proces med nærvær og med livgivende indre strømme, som også kaldes essentielle kvaliteter. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.

VIL DU OGSÅ MED?​
INFORMATIVE LINKS OM PRAKTISKE INFORMATIONER

 

På dette forløb fokuserer vi på

 1. Guld essens med udvikling af evner til inderlige møder og evner til at håndtere smertefulde forviklinger i vores relationer.

 2. Dimensionen Basic Trust - med udvikling af en grundlæggende tillid til en støttende universel kvalitet, som gør os gennemgribende trygge.
   

 • Du undersøger og bliver kendt med hver af disse kvaliteter og livgivende kræfter, når de strømmer uhindret.

 • Du bliver kendt med følgende begrænsende kræfter, der kan forløses: I dette forløb gælder det især begrænsningerne i negativ sammenblanding og forviklede relationer.  Det gælder den mistede, trygge hengivelse til den naturlige støtte i tilværelsen.

 • Du får erfaring med enkle, letanvendelige og dybdegående redskaber til at forløse de livssaboterende kræfter, der hæmmer et varmt levende, tillidsfuldt og glædesfyldt liv.

 • Distinktionen guld essens og dimensionen Basic Trust er inspireret af A. H. Almaas, Diamond Approach og Faisal Muqaddam, Diamond Logos.
   

De anvendte redskaber og deltagernes øgede vågne bevidsthedsfelt er med til at forløse ubevidste kræfter og lande stabilt og kraftfuldt i indre fred og varme midt i livet, og i den virkelighed der er.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE

Når du lærer, hvordan du går ind i din direkte oplevelse, opdager du en dybere virkelighed af din egen evne til kærlighed uden 'den anden', til at slippe forviklede relationsmønstre og genfinde din grundlæggende tillid til livets universelle støtte.
Vi vil blive klar til at leve fra kvaliteter af det livgivende vågne nærvær. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. Med et åbent hjerte følger åbning til indre vejledning og en mestring af at kunne være med livets omskiftelighed. Med en levendegjort indre kraft kan vi navigere i pagt med egne værdier og opleve indre fred og ro. Med en adgang til  grundlæggende tillid vil livets udfordringer og glæde blive en del af dit livs store puslespil.


Den usikre og også ukendte overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre det? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!
 

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Af og til og jo ikke altid.  Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For at lande der, hvor vi føler os allermest hjemme.

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer er nødvendig.

HVAD FÅR DU?
Nærvær og Essens 3 
er et af flere uafhængige fortløbende træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i udvalgte livgivende essentielle kvaliteter og videregående dimensioner, finde dem i dig selv og anvende dem til berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark. Du tilmelder dig til et træningsforløb på 3 moduler ad gangen. Du er velkommen til at starte på Nærvær og Essens 3 efter aftale med Naja Vita. 

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE
OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger med Naja Vita.

 • Meditation, hjertets åbning og sindets afslapning.

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Små Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være enkelte pauser, hvor vi er i social stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.


KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE
Mange andre har deltaget på de mange træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:

 

 • "Jeg vil meget gerne med på det kommende essenskursus. Håber der stadig er mulighed for at springe på. P.s Og TAK for sidst - et fantastisk kursus." Lene
   

 • ”Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen
   

 • ”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm
   

 • ”Det der er så særligt med dig, er det rum af frihed, du kan skabe. Du er ikke en bestemt retning eller tro. Din bevidsthed favner alt, hvad der er i os og giver ro til at vi kan forløse traumer og betingninger i den særlige tryghed, der opstår inde i én, i dit nærvær”. Mehar Kempel
   

 • ”Tusind tak for endnu en betydningsfuld træning. Og sikke nogle mennesker.” Tine
   

 • ​"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

INFORMATIVE LINKS
OM PRAKTISKE
INFORMATIONER

 

INFLUENZA OG ANDEN SYGDOM

Du skal være rask inden fremmøde og symptomfri.

Du bedes melde afbud, hvis du har smitsom feber, øm krop, større forkølelse, vedvarende hoste etc. 

bottom of page