NÆRVÆR & ESSENS 3     TRÆNINGSFORLØB
Guld essens · Pink essens · Dimensionen Basic trust og tilværelsens universelle støtte
Vil du også deltage i en uafhængig psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, der mødes 3 gange centralt i København fra
december 2020 – august 2021? Få redskaber til at lande i autenticitet
og indre stilhed, metoder til at frisætte bundne livsenergier og
erfaring med at gå dybere i den ægte virkelighed, der er.


DATOER: Allerede afholdt modul 1 den 3. – 6. dec. 2020, det covid19 udskudte modul 2 den 27. - 30. maj 2021, modul 3 nu den 23. - 26. september 2021. 
 

PRISER:  

 • 9.300 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med en aftale kan deltage på kun et eller to af modulerne.

ANTAL PLADSER: 12 Åben for tilmelding (3)

KURSUSLOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 Kbh. K.

VIL DU OGSÅ MED?​
 

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

Guld essens - Et hjerteaspekt
Positiv og negativ sammenblanding i relationer
Inderligt møde eller smertefuld forvikling?
Kontaktfuldhed funderet i essentiel intim væren
Allerede afholdt modul 1 den 3. – 6. december 2020 

Pink essens - Et hjerteaspekt
Personlig kærlighed, en nødvendighed for en fordybet vækstproces
Uelskethedens rolle omkring selvværd
At smelte ind i hjertets renhed og uudnyttede kapacitet
Allerede afholdt modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Dimensionen Basic trust (grundlæggende tillid)
Mistillid og fastlåsthed i sindet
Den trygge, støttende del af Væren
Tillidsfuld udvikling med tilværelsens universelle støtte
Modul 3 den 23. - 26. september  2021
                      
Et træningsforløb over nu 8 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Hvor vi arbejder i en dybere proces med nærvær og med livgivende indre strømme, som også kaldes essentielle kvaliteter. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.
 

HVAD FÅR DU, OG HVEM HENVENDER DETTE FORLØB SIG TIL?
NÆRVÆR & ESSENS 3 er et af flere uafhængige træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i udvalgte livgivende essentielle kvaliteter, finde dem i dig selv og anvende dem til berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark.

Der vil også være deltagere, som har gået på andre Levende Nærværs træningsforløb, kurser eller retreats, men det er ikke en nødvendig forudsætning for dit udbytte af kurset.

På dette forløb er fokus på:

 1. Guld essens med udvikling af evner til inderlige møder og evner til at håndtere smertefulde forviklinger i vores relationer.

 2. Pink essens, hvor vi arbejder med følelsen af elskethed, af uelskethed og indvirkningen heraf på selvværd og med en fordybet personlig vækstproces.

 3. Dimensionen Basic trust med udvikling af en grundlæggende tillid til en støttende universel kvalitet, som gør os gennemgribende trygge.
   

Du undersøger hver af disse essensers kvaliteter, når de strømmer uhindret. Og du bliver kendt med følgende begrænsende kræfter, der kan forløses:
I dette forløb gælder det især begrænsningerne i negativ sammenblanding og forviklede relationer. Det gælder den begrænsning, som et måske længe ubevidst lavt selvværd har på fordybelse og indre flow. Det gælder den mistede, trygge hengivelse til den naturlige støtte i tilværelsen.

Du får redskaber til og erfaring med at forløse disse livssaboterende kræfter og lande naturligt i ægthed og indre tillid midt i livet, og i den virkelighed der er.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE

Når du lærer, hvordan du går ind i din direkte oplevelse, opdager du en dybere virkelighed af din egen basale kærlighed, indre støtte og tillid - og det er virkelig frihed.

Vi bliver klar til at leve fra kvaliteter af den livgivende væren. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. I en ægte kontakt med dine ressourcer baseret på en åbnende evne til inderlige, dybe eller lette møder med andre uden at fortabe os selv og uden unødige forsvar. Med et genvundet selvværd, der engang blev ladt tilbage i oplevelser af uelskethed. Med en levendegjort indre tillid og støtte kan vi navigere i samklang med egne værdier og opleve en virkelighed i en universel fornemmelse af nærvær.

Vi vil værdsætte og trives godt med indre tillid og støtte midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning hen imod at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi bevæger os ind i en stabil indre navigation fra vores rene essens styret af kærlighed, nydelse, åbenhed, ægthed og autenticitet. Vi nyder relationer og samvær, når de er inkluderende og nære på den frie måde. Kontra den anstrengende måde at relatere på, når det sker ud fra egoets interesse og kampen om pladsen. En måske nyopdaget essensblindhed hos os kan nu opløses gradvist og erstattes af en tilstrømning af essentielle kvaliteter. Dermed bliver vores muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er, mere og mere realistiske.

Den usikre overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning med base i sindets, psykens eller kroppens fastlåsning hen til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre den? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Som vi oplever af og til, men jo ikke altid. Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte i form af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For i stedet at lande dér, hvor vi føler os allermest hjemme.

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Du vil på træningsforløbet få den vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer, som er nødvendig.

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger

 • Meditation, hjertets åbning og sindets afslapning

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Små Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.
 

LINKS


KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE
Mange andre har deltaget på træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:
 

 • ”Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen
   

 • ​"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

COVID-19 OPDATERING

På kurser og retreat bedes alle komme med en frisk Covid19-test, medmindre du er vaccineret eller er fritaget for test.

Du skal være rask inden fremmøde dvs. ingen feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød, diarré og symptomfri i minimum 48 timer.


Hvis du har været i nær kontakt med en smittet med covid-19 og derfor er i karantæne, bedes du også melde afbud og blive hjemme.


For norske deltagere:

Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav eller udrejseforbud  i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 


For danske deltagere:

Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, eller hvis modulet ikke kan flyttes.