top of page
godkendt IMG_2635 (1).jpg
godkendt IMG_2624 (1).jpg

NÆRVÆR & ESSENS 2     TRÆNINGSFORLØB
Medfølelse og retning · Kraft på en bund af fred · kærlighed og selvværd
Vil du også deltage i en psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, der mødes 3 gange centralt i København fra marts til september 2023?
Få redskaber til at forblive i autenticitet med stabilt fodfæste, metoder til at frisætte bundne livsenergier og erfaring med at gå dybere i den ægte virkelighed, der er.


DATOER:
 Allerede afholdt 23. - 26. marts, kommende 1. - 4. juni,  31. august - 3. september 2023. 

Du er hjertelig velkommen til at springe på modul 2 den 1. - 4. juni!
 

PRISER:                                         Ratebetaling er velkomment!

 • 9.450 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.350 DKK pr. modul for enkelte, der med en aftale kan deltage på kun et eller to af modulerne.

ANTAL PLADSER: 12         Åben for tilmelding 4

KURSUSLOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 Kbh. K.
 

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

Grøn essens · Medfølelse og indre vejledning
Åbning til egen indre vejledning, mening og formål
Veje til at kunne tolerere livets tilbagevendende sårbarhed
Evne til at forblive i den virkelighed, der er
Allerede afholdt modul 1 den 
23. - 26. marts 2023

Sort essens · Kraft og indre stilhed og fred

Åbning til indre fred hvilende på ægte egen kraft
Veje til ophør af indre kampe
Evne til kraftfuld handlen fra stille væren
Spring på modul 2 
den 1. - 4. juni 2023

Pink essens · Personlig kærlighed
Åbning til grundlæggende selvværd
Veje til ophør af uelskethed
Evne til at smelte ind i hjertets renhed og ubenyttede kapacitet
Modul 3 den 
31. august - 3. september 2023
                      
Et træningsforløb over godt 5 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Hvor vi arbejder i en dybere proces med nærvær og med livgivende indre strømme, som også kaldes essentielle kvaliteter. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.

VIL DU OGSÅ MED?​
INFORMATIVE LINKS OM PRAKTISKE INFORMATIONER

HVAD FÅR DU?
Nærvær og Essens 2 er et af flere fortløbende træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i udvalgte livgivende essentielle kvaliteter, finde dem i dig selv og anvende dem til berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark. Du tilmelder dig til et træningsforløb på 3 moduler ad gangen.

På dette forløb fokuserer vi på 3 essentielle sjæls og nærværskvaliteter:

 1. Grøn essens 

 2. Sort essens

 3. Pink essens
   

 • Du bliver godt kendt med hver af disse essensers kvaliteter og livgivende kræfter, når de strømmer uhindret.

 • Du får erfaring med enkle, letanvendelige og dybdegående redskaber til at forløse de livssaboterende kræfter, der hæmmer et varmt levende, tillidsfuldt og glædesfyldt liv.

 • Distinktionen grøn, sort og pink essens er inspireret af A. H. Almaas, Diamond Approach og Faisal Muqaddam, Diamond Logos.

På dette forløb er rammen:
1. At tillade at leve bevidst i et flow af medfølelse, indre kraft og fred, selvværd og elskethed. Du lærer dybdegående om de tre udvalgte essenskvaliteters særligt positive kendetegn af medfølelse og nænsomhed, åbning til indre vejledning, åbning til egen kraft på en bund af fred og stilhed, frisættelse af grundlæggende selvværd og elskethed.

2. Du vil undersøge hver af de tre essensers begrænsende livsområder, der kan og vil forløses: I dette forløb gælder det sorg og livets tilbagevendende sårbarhed. Det gælder ophør af meningsløshed, tomhed og retning, der blev uklar. Det gælder forløsning af en oplevelse af at stå i et vadested og af en fraværende indre kraft. Det gælder uelskethed og lavt selvværd og en stagnerende vækstproces.
 

Du anvendte redskaber og deltagernes øgede vågne bevidsthedsfelt er med til at forløse disse livssaboterende kræfter og lande stabilt og kraftfuldt i indre fred og varme midt i livet, og i den virkelighed der er.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE

Når du lærer, hvordan du går ind i din direkte oplevelse, opdager du en dybere virkelighed af din egen basale kærlighed, nænsomhed og kraft støttet af stilhed og fred - og det er en virkelig frihed, der giver tryghed.

Vi bliver klar til at leve fra kvaliteter af det livgivende vågne nærvær. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. Med et medfølende hjerte følger åbning til indre vejledning og en mestring af at kunne være med livets sårbarhed. Med en levendegjort indre kraft kan vi navigere i pagt med egne værdier og opleve indre fred og ro. Med en adgang til personlig kærlighed uanset livets oplevelser af uelskethed og lavt selvværd vil vi kunne orientere os ind i en endnu dybere og naturlig vækstproces.

Vi værdsætter og trives godt med indre kraft og fred midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning om at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi bevæger os ind i en stabil indre navigation fra vores rene essens styret af kærlighed, tillid, åbenhed, autenticitet og stabil egen autoritet.

 

Vi ønsker flere muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er. Vi nyder relationer og samvær, når mødet sker i nærvær, inkluderende og nært på den frie måde. Kontra den anstrengende relateren ud fra egoets interesse og kampen om pladsen.

Den usikre og også ukendte overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre det? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!
 

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Af og til og jo ikke altid.  Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For at lande der, hvor vi føler os allermest hjemme.

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer er nødvendig.

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE
OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger med Naja Vita.

 • Meditation, hjertets åbning og sindets afslapning.

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Små Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​
   

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være enkelte pauser, hvor vi er i social stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.


KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE
Mange andre har deltaget på de mange træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:

 

 • "Jeg vil meget gerne med på det kommende essenskursus. Håber der stadig er mulighed for at springe på. P.s Og TAK for sidst - et fantastisk kursus." Lene
   

 • ”Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen
   

 • ”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm
   

 • ”Det der er så særligt med dig, er det rum af frihed, du kan skabe. Du er ikke en bestemt retning eller tro. Din bevidsthed favner alt, hvad der er i os og giver ro til at vi kan forløse traumer og betingninger i den særlige tryghed, der opstår inde i én, i dit nærvær”. Mehar Kempel
   

 • ”Tusind tak for endnu en betydningsfuld træning. Og sikke nogle mennesker.” Tine
   

 • ​"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

INFORMATIVE LINKS
OM PRAKTISKE
INFORMATIONER

 

INFLUENZA OPDATERING

Du skal være rask inden fremmøde og symptomfri.

Du bedes melde afbud, hvis du har feber, øm krop, større forkølelse, vedvarende hoste etc. 

​​

bottom of page