HVOR LEVER DU FRA 3        TRÆNINGSFORLØB
· En indre vis fæstning
· Egoets hæmmende fæstning
· Støtte til udfoldet sandhed i hverdagslivet


Vil du også deltage i et psykologisk og spirituelt træningsforløb, hvor I mødes 3 gange centralt i København fra november 2020 - oktober 2021?

Hvor du arbejder i en dybere proces med den universelle støtte til det sande i dit hverdagsliv. Hvor du mere og mere bliver i stand til at udtrykke og handle ud fra, hvem og hvad du ægte er nu. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. 

Tilmelding kan ske efter aftale med Naja Vita Nielsen.

DATOER: Allerede afholdt modul 1 den 19. – 22. nov. 2020, Covid-19 udskudte modul 2 den 13. - 16. maj 2021, som er afholdt og med modul 3 nu den 30. sept. - 3. okt.  2021.
 

PRISER:  

 • 9.300 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

 • 3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med en særaftale kan deltage fra modul 2.

ANTAL PLADSER: 12 Åben for tilmelding (5)


LOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6.th. 1304 Kbh. K.


TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

Nødvendigheden af en indre vis fæstning
Personlig og universel vilje og støtte
Støtte til øget kontakt til nærvær og integration af Væren
Allerede afholdt modul 1 den 19. – 22. november 2020

Egoets hæmmende fæstning
Tilpasning og afhængighed af ego
Støtte til at leve i verden men ikke af den
Allerede afholdt modul 2 den 13. – 16. maj 2021

Støtte til udfoldende sandhed i hverdagslivet
Begrænsninger og instinktive kræfter
Ægte beskyttet modenhed og udfoldelse
Modul 3 nu den 30. sept. - 3. okt. 2021

HVEM HENVENDER DETTE TRÆNINGSFORLØB SIG TIL?
HVOR LEVER DU FRA 3 er et af flere uafhængige træningsforløb med hver 3 moduler, hvor vi med særligt fokus vil fordybe os i udvalgte temaer. De har alle at gøre med vores psykologiske og spirituelle udviklingsproces, integration og udfoldelse. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark. Deltagerne vil alle have deltaget i de videregående forløb med Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær eller med tilsvarende træning.

SPØRGSMÅL, SOM VI ER MANGE, DER STILLER
En særlig undren kan rejse sig undervejs i en fortsat udviklingsproces. Hvorfor støtter det dybeste, jeg ved, ikke op om mit hverdagsliv på den lange bane? Hvorfor falder jeg tilbage til velkendte men udtjente mønstre og gøremål, selv når jeg har fundet en endnu større åbenhed og autenticitet, som jeg ønsker at leve fra? Hvad er det, der gør, at jeg igen og igen handler og er på måder, som faktisk ikke længere matcher, hvem og hvad jeg er nu? Er det bare sådan, det er? Behøver det at være sådan? Hvordan kan det, jeg føler mig så hjemme i, få et vedvarende udtryk i mit liv?

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE
Vi vil lære om, hvordan vi beskytter det dybeste, som vi ved om. Vores realisation, bevidsthedens klarhed og hjertets åbenhed. Vi vil nære og øge kontakten til Væren, til nærvær, fuldt i kroppen og fuldt med åbne hjerter.

Vi vil blive klar til dybere at forstå, at måderne, hvorpå vores liv udtrykker sig, nøje er i overensstemmelse med, hvad vi selv i bund og grund støtter. Vi vil gå på opdagelse i og også udfordre, om det, vi støtter, virkelig oppebærer et liv i pagt med vores dybere ægte værdier. Vi vil tage livtag med, hvordan modsatrettede kræfter i os støtter en indre konflikt. 

På den ene side vil vi fordybe os i en vågnende erkendelse af at kunne leve et liv funderet i større ægthed. Som er båret af en universel støtte. Denne kan opleves som en indre støttende og sund fæstning, som vi vil undersøge effekten af i mange aspekter af vores levede liv. I vores handlen, laden og gøren. I vores relationer, i vores arbejdsliv, i vores hjemmeliv.

På den anden side vil vi se i øjnene, hvordan vi mere eller mindre ubevidst støtter os til en indre stivnet fæstning af tillærte væremåder og gøremål, egoets hæmmende fæstning. Som kommer til udtryk i vores tendens til at tilpasse os, til at være afhængige af vores egostruktur, til unødigt at lade os begrænse, til unødigt at stole på mere instinktdrevne og også mere sovende aspekter af os selv som mennesker.

Buddhismen har et udtryk, der hedder ”right living”. Dette peger ind i en levevis i hverdagslivet, som kontinuerligt støtter det mest sande og ægte, som vi kender til. Ikke ud fra stivnet moral, men ud fra, hvilket udtryk vores hverdagsliv må have for at kunne støtte, hvor vi er allermest hjemme i os.

Citadel er et tilsvarende udtryk for en visdom, som bl.a. anvendes i Diamond Approach skolen. Citadel betyder fæstning og peger på den indre fæstning af universel støtte, som må til for at kunne støtte vores kærlighed til sandhed.

Sigtet med træningsforløbet er at klargøre disse udtryk og med ægte beskyttelse fortsætte integrationen i alle aspekter af vores liv.
              
METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE OG GIVER
EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

 • Undervisning, dialog og guidninger

 • Meditation, hjertets åbenhed og sindets afslapning

 • Enkle Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).

 • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).

 • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

 • Refleksioner, alene og sammen.​

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.​ Der vil være perioder, hvor vi er i social stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen.
 

LINKS

KONTAKT FOR TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Kursusleder Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, info@naja.nu, www.naja.nu

DET SIGER DE

Mange andre har deltaget på træningsforløb om HVOR LEVER DU FRA med Naja Vita Nielsen. Her har du et lille udpluk af udtalelserne:​
 

 • ”Tusind tak for en ualmindelig og særlig træning!!! Jeg er meget både rørt og begejstret over at være en del af noget så vildt skønt, som det, der sker i løbet af bare 4 dage…... Sikke en masse du lærer mig – og gør muligt. Når sommeren er ovre ses vi igen – jeg glæder mig allerede”. Katrine Thuesen
   

 • ”Tak for et fantastisk træningsforløb Hvor Lever du Fra I og II. Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet at mit hjerte er så åbent, klart og rent. Livet levet fra dette sted betyder, at jeg ikke længere tager tingene så personligt. At jeg er kommet i kontakt med en form for objektivitet, hvor livets vanskeligheder berører mig, men at jeg ikke længere mister mig selv ved at bliver oversvømmet af emotionelle og mentale problematikker. Jeg er nu så åben som aldrig før og derfor parat til at modtage universets og livets gaver. Glæder mig til at fortsætter vores fælles rejse i den kommende træning.” Anette, socialrådgiver

COVID-19 OPDATERING

På kurser og retreat bedes alle komme med en frisk Covid19-test, medmindre du er vaccineret eller er fritaget for test.


Du skal være rask inden fremmøde dvs. ingen feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød, diarré og symptomfri i minimum 48 timer.


Hvis du har været i nær kontakt med en smittet med covid-19 og derfor er i karantæne, bedes du også melde afbud og blive hjemme.For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 


For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, eller hvis modulet ikke kan flyttes.