Sessioner online samt ved personligt fremmøde

Læs mere her
NÆRVÆR OG ESSENS 3 Spring på modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 18. + 19. juni i Kbh.

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR MIDSOMMERRETREAT på Samsø 22. - 27. juni 2021

Læs mere her
Sommerretreat i Dalsland 24. - 31. juli 2021

Læs mere her

NÆRVÆR & ESSENS 3           TRÆNINGSFORLØB
Guld essens · Pink essens 
· Dimensionen basic trust og tilværelsens universelle støtte

Fuldbooket på allerede afholdt modul 1 i december 2020
Du kan springe på det uskudte modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Vil du også deltage i et psykologisk og spirituelt træningsforløb, hvor I
mødes 3 gange centralt i København fra december 2020 – august 2021?

Hvor du arbejder i en dybere proces med flere af hjertets og kærlighedens
aspekter og med den universelle støtte til det sande i dit hverdagsliv.
Hvor du mere og mere bliver i stand til at udtrykke og handle ud fra, hvem og hvad du ægte
er nu. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning.

Maximum deltagerantal: vi retter ind efter forsamlingsloftet på 10, hvis det stadig gælder til maj!
Vi efterlever Sundhedsstyrelsens gældende regler og vil hele tiden
justere efter disse for at undgå unødig smittespredning med corona.

DATOER: Allerede afholdt modul 1 den 3. – 6. december 2020, spring på det covid-19 udskudte modul 2 den 27. - 30. maj 2021. Modul 3 nu den 5. - 8. august 2021. 

PRISER:      9.300 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.

                       3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med en særaftale kan deltage på kun et eller to af modulerne.

KURSUSLOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 Kbh. K.

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

GULD ESSENS - ET HJERTEASPEKT
Positiv og negativ sammenblanding i relationer
Inderligt møde eller smertefuld forvikling?
Kontaktfuldhed funderet i essentiel intim væren
Allerede afholdt modul 1 den 3. – 6. december 2020

PINK ESSENS - ET HJERTEASPEKT
Personlig kærlighed, en nødvendighed for en fordybet vækstproces
Uelskethedens rolle omkring selvværd
At smelte ind i hjertets renhed og uudnyttede kapacitet
Du kan springe på modul 2 den 27. - 30. maj 2021 

DIMENSIONEN BASIC TRUST (GRUNDLÆGGENDE TILLID)
Mistillid og fastlåsthed i sindet
Den trygge, støttende del af Væren
Tillidsfuld udvikling med tilværelsens universelle støtte
Modul 3 den 5. - 8. august 2021

Et træningsforløb over 8 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Hvor vi arbejder i en dybere proces med nærvær og med livgivende indre strømme, som også kaldes essentielle kvaliteter. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær.

HVAD FÅR DU, OG HVEM HENVENDER DETTE FORLØB SIG TIL?
NÆRVÆR & ESSENS 3 er et af flere uafhængige træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i udvalgte livgivende essentielle kvaliteter, finde dem i dig selv og anvende dem til berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark.

Der vil også være deltagere, som har gået på andre Levende Nærværs træningsforløb, kurser eller retreats, men det er ikke en nødvendig forudsætning for dit udbytte af kurset.

På dette forløb er fokus på:
1. Guld essens - et hjerteaspekt med udvikling af evner til inderlige møder og evner til at håndtere smertefulde forviklinger i vores relationer.
2. Pink essens - et hjerteaspekt, hvor vi arbejder med følelsen af elskethed, af uelskethed og indvirkningen heraf på selvværd og med en fordybet personlig vækstproces.
3. Dimensionen Basic Trust - en universel dimension med udvikling af en grundlæggende tillid i en støttende universel kvalitet, som gør os gennemgribende trygge.

Du undersøger hver af disse essensers kvaliteter, når de strømmer uhindret.
Og du bliver kendt med følgende begrænsende kræfter, der kan forløses:
I dette forløb gælder det især begrænsningerne i negativ sammenblanding og forviklede relationer. Det gælder den begrænsning, som et måske længe ubevidst lavt selvværd har på fordybelse og indre flow. Det gælder den mistede, trygge hengivelse til den naturlige støtte i tilværelsen.

Du får redskaber til og erfaring med at forløse disse livssaboterende kræfter og lande naturligt i ægthed og indre tillid midt i livet, og i den virkelighed der er.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE
Når du lærer, hvordan du går ind i din direkte oplevelse, opdager du en dybere virkelighed af din egen basale kærlighed, indre støtte og tillid - og det er virkelig frihed.

Vi bliver klar til at leve fra kvaliteter af den livgivende væren. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. I en ægte kontakt med dine ressourcer baseret på en åbnende evne til inderlige, dybe eller lette møder med andre uden at fortabe os selv og uden unødige forsvar. Med et genvundet selvværd, der engang blev ladt tilbage i oplevelser af uelskethed. Med en levendegjort indre tillid og støtte kan vi navigere i samklang med egne værdier og opleve en virkelighed i en universel fornemmelse af nærvær.

Vi vil værdsætte og trives godt med indre tillid og støtte midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning hen imod at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi bevæger os ind i en stabil indre navigation fra vores rene essens styret af kærlighed, nydelse, åbenhed, ægthed og autenticitet. Vi nyder relationer og samvær, når de er inkluderende og nære på den frie måde. Kontra den anstrengende måde at relatere på, når det sker ud fra egoets interesse og kampen om pladsen. En måske nyopdaget essensblindhed hos os kan nu opløses gradvist og erstattes af en tilstrømning af essentielle kvaliteter. Dermed bliver vores muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er, mere og mere realistiske.

Den usikre overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning med base i sindets, psykens eller kroppens fastlåsning hen til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre den? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Som vi oplever af og til, men jo ikke altid. Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte i form af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For i stedet at lande dér, hvor vi føler os allermest hjemme.

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Du vil på træningsforløbet få den vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer, som er nødvendig.

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTIELLE OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER:

- Undervisning, dialog og guidninger
- Meditation, hjertets åbning og sindets afslapning
- Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse)
- Enkle opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)
- Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hver del har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.

UDTALELSER: Mange andre har deltaget på træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen - HER har du et lille udpluk af udtalelserne:

”Tusind tak for endnu en betydningsfuld træning. Og sikke nogle mennesker.” Tine

Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen

”Tak for 4FortryllendeFantastiskeForrygendeFlotteDage. Det er utroligt, hvor meget vi kommer rundt om, og hvor flot du får landet det hele.” Vibeke Spange

”Jeg anbefaler på det varmeste Naja Vita Nielsens arbejde. Der er gode muligheder for at gå i dybden, opdage sindets mange måder at modarbejde sjælens udvikling og træde nye stier, alt sammen under Najas varme og kyndige ledelse.” Karen Margrete Olsen, Eurytmist, digter

”Min bedste anbefalinger til Naja og denne træning!” Lene Høffner, Fundraiser og Eventmager

”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed”. Mette Frahm

DELTAGERBEVIS: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning.

INDIVIDUELLE SESSIONER: Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser og klinik i København og på Midtsjælland.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DATOER OG TIDER: Træningens 3 moduler med modul 1 den 3. – 6. december 2020, det Covid-19 udskudte modul 2 den 27. - 30. maj 2021 og det Covid-19 udskudte modul 3 den 5. - 8. august 2021. Torsdage kl. 16.00 – 20.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 16.30, søndage kl. 9.30 – 15.30.

PRIS FOR DELTAGELSE PÅ HELE FORLØBET ELLER PÅ ENKELTE MODULER
1. Ved bindende tilmelding til hele forløbet på 3 moduler i alt 9.300 DKK. 
2. Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale kun at deltage på enkeltmoduler. Kursusgebyr pr. modul er så 3.300 DKK, som indbetales ved tilmelding.

INKL. I PRISEN: Undervisning på de enkelte moduler. Årstidens suppe og boller torsdag aften.

TILMELDINGSFRIST: Så længe pladser haves.

TILMELDING: Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

MAXIMUM DELTAGERANTAL: 9 - 12!
Vi følger reglerne for gældende forsamlingsloft. Modul 1 blev fuldbooket i dec. 2020. 

TILMELDINGSFORHOLD
1. For deltagere, der tager hele træningsforløbet på 3 moduler: Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum = 1. rate på 3.100 DKK. Tilmeldingen gælder for hele træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt.
2. For deltagere, der deltager på et eller to moduler ud af de tre: Kursusgebyr 3.300 DKK pr. modul ved deltagelse på enkeltmoduler efter aftale indbetales ved tilmelding.

Kursusgebyr indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK 8530 0000 1302 4006. Swift: DABADKKK. Du er altid velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

AFBUDSBETINGELSER: Ved deltagelse på kun et eller to moduler: Halvdelen af betaling for et modul på 3.300 DKK = 1.650 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 8. maj 2021.

CORONAOPDATERING:
For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 
For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, og hvis modulet så ikke kan flyttes. 

Kontakt: Yderligere information om træningsforløbet:
Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu, facebook.com/najavita

 
Banner