Sessioner online samt ved personligt fremmøde

Læs mere her
NÆRVÆR OG ESSENS 3 Spring på modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 18. + 19. juni i Kbh.

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR MIDSOMMERRETREAT på Samsø 22. - 27. juni 2021

Læs mere her
Sommerretreat i Dalsland 24. - 31. juli 2021

Læs mere her

HVOR LEVER DU FRA 3
· Nødvendigheden af en indre vis fæstning · Egoets hæmmende fæstning
· Støtte til udfoldende sandhed i hverdagslivet

NY HJEMMESIDE PÅ VEJ - GLÆD DIG!

Vil du også deltage i et psykologisk og spirituelt træningsforløb, hvor I
mødes 3 gange centralt i København fra november 2020 til oktober 2021.

Hvor du arbejder i en dybere proces med den universelle støtte til det
sande i dit hverdagsliv. Hvor du mere og mere bliver i stand til at udtrykke
og handle ud fra hvem og hvad du ægte er nu. Hvor du kan gå på
opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. 

Tilmelding kan ske efter aftale med Naja Vita Nielsen.


DATOER: 19. – 22. november 2020, 13. - 16. maj 2021, 30. sept. - 3. nov. 2021.
PRIS:
9.300 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.
LOKALER: Levende Nærvær, Adelgade 58, 6.th. 1304 Kbh. K.
 

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER:

Nødvendigheden af en indre vis fæstning
Personlig og universel vilje og støtte
Støtte til øget kontakt til nærvær og integration af Væren
Allerede afholdt modul 1 den 19. - 22. november 2020

Egoets hæmmende fæstning
Tilpasning og afhængighed af ego
Støtte til at leve i verden men ikke af den
Modul 2 den 13. - 16. maj 2021

Støtte til udfoldende sandhed i hverdagslivet
Begrænsninger og instinktive kræfter
Ægte beskyttet modenhed og udfoldelse
Modul 3 den 30. sept. - 3. okt. 2021

HVEM HENVENDER DETTE TRÆNINGSFORLØB SIG TIL?
HVOR LEVER DU FRA 3 er et af flere uafhængige træningsforløb med hver 3 moduler, hvor vi med særligt fokus vil fordybe os i udvalgte temaer. De har alle at gøre med vores psykologiske og spirituelle udviklingsproces, integration og udfoldelse. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark. Deltagerne vil alle have deltaget i de videregående forløb med Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær eller med tilsvarende træning.

SPØRGSMÅL, SOM VI ER MANGE, DER STILLER
En særlig undren kan rejse sig undervejs i en fortsat udviklingsproces. Hvorfor støtter det dybeste, jeg ved, ikke op om mit hverdagsliv på den lange bane? Hvorfor falder jeg tilbage til velkendte men udtjente mønstre og gøremål, selv når jeg har fundet en endnu større åbenhed og autenticitet, som jeg ønsker at leve fra? Hvad er det, der gør, at jeg igen og igen handler og er på måder, som faktisk ikke længere matcher, hvem og hvad jeg er nu? Er det bare sådan, det er? Behøver det at være sådan? Hvordan kan det, jeg føler mig så hjemme i, få et vedvarende udtryk i mit liv?

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE
Vi vil lære om, hvordan vi beskytter det dybeste, som vi ved om. Vores realisation, bevidsthedens klarhed og hjertets åbenhed. Vi vil nære og øge kontakten til Væren, til nærvær, fuldt i kroppen og fuldt med åbne hjerter.

Vi vil blive klar til dybere at forstå, at måderne, hvorpå vores liv udtrykker sig, nøje er i overensstemmelse med, hvad vi selv i bund og grund støtter. Vi vil gå på opdagelse i og også udfordre, om det, vi støtter, virkelig oppebærer et liv i pagt med vores dybere ægte værdier. Vi vil tage livtag med, hvordan modsatrettede kræfter i os støtter en indre konflikt.

På den ene side vil vi fordybe os i en vågnende erkendelse af at kunne leve et liv funderet i større ægthed. Som er båret af en universel støtte. Denne kan opleves som en indre støttende og sund fæstning, som vi vil undersøge effekten af i mange aspekter af vores levede liv. I vores handlen, laden og gøren. I vores relationer, i vores arbejdsliv, i vores hjemmeliv.

På den anden side vil vi se i øjnene, hvordan vi mere eller mindre ubevidst støtter os til en indre stivnet fæstning af tillærte væremåder og gøremål, egoets hæmmende fæstning. Som kommer til udtryk i vores tendens til at tilpasse os, til at være afhængige af vores egostruktur, til unødigt at lade os begrænse, til unødigt at stole på mere instinktdrevne og også mere sovende aspekter af os selv som mennesker.

Buddhismen har et udtryk, der hedder ”right living”. Dette peger ind i en levevis i hverdagslivet, som kontinuerligt støtter det mest sande og ægte, som vi kender til. Ikke ud fra stivnet moral, men ud fra, hvilket udtryk vores hverdagsliv må have for at kunne støtte, hvor vi er allermest hjemme i os.

Citadel er et tilsvarende udtryk for en visdom, som bl.a. anvendes i Diamond Approach skolen. Citadel betyder fæstning og peger på den indre fæstning af universel støtte, som må til for at kunne støtte vores kærlighed til sandhed.

Sigtet med træningsforløbet er at klargøre disse udtryk og med ægte beskyttelse fortsætte integrationen i alle aspekter af vores liv.

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTELLE OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER

  • Undervisning, dialog og guidninger
  • Meditation, hjertets åbenhed og sindets afslapning
  • Enkle Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).
  • Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse).
  • Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.
  • Refleksioner, alene og sammen.​

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.​ Der vil være perioder, hvor vi er i social stilhed.​

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær.

UDTALELSER: Mange andre har deltaget på træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen - HER har du et lille udpluk af udtalelserne:
”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm

"Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet at mit hjerte er så åbent, klart og rent. Livet levet fra dette sted betyder, at jeg ikke længere tager tingene så personligt. At jeg er kommet i kontakt med en form for objektivitet, hvor livets vanskeligheder berører mig, men at jeg ikke længere mister mig selv ved at bliver oversvømmet af emotionelle og mentale problematikker. Jeg er nu så åben som aldrig før og derfor parat til at modtage universets og livets gaver. Glæder mig til at fortsætte vores fælles rejse i den kommende træning.” Anette, socialrådgiver

“Beauty walks a razors edge, sagde Bob Dylan vist en gang. Og det gør du, balancerer mellem varme, humor, stor forstand og indsigt..... Det er en stor hjælp.... ” Lasse

"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

FIND HER PRAKTISKE OPLYSNINGER:

DATOER OG TIDER
Træningens 3 moduler med allerede afholdt modul 1 den 19. – 22. november 2020, modul 2 den 13. - 16. maj 2021 og modul 3 den 30. sept. - 3. okt. 2021.
Torsdage kl. 16.00 – 20.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 16.30, søndage kl. 9.30 – 15.30.

PRIS FOR DELTAGELSE PÅ HELE FORLØBET ELLER PÅ ET ENKELT MODUL
1. Ved bindende tilmelding til hele forløbet på 3 moduler i alt 9.300 DKK. 
2. Det vil undtagelsesvis være muligt for enkelte deltagere med særaftale at deltage på et enkelt modul. Kursusgebyr pr. modul er så 3.300 DKK, som indbetales ved tilmelding.

INKL. I PRISEN: Undervisning på de enkelte moduler. Årstidens suppe og boller torsdag aften.

TILMELDINGSFRIST: Kontakt Naja for at høre om muligheden for at springe på modul 2 den 13. - 16. maj 2021. 

TILMELDING: Rettes direkte til Naja Vita Nielsen, tlf. 40 54 33 83, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

MAXIMUM DELTAGERANTAL: 10 - 12 ÅBEN FOR TILMELDING - 1 ledig plads
Vi følger gældende regler for forsamlingsloft. 

TILMELDINGSFORHOLD
Tilmelding til hele træningsforløbet sikres ved indbetaling af depositum = 1. rate på 3.100 DKK. Tilmeldingen gælder for hele træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt.

BETALING
Kursusprisen på 9.300 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at indbetale i 3 rater (eller flere):
1. rate/depositum: 3.100 DKK indbetales ved tilmelding og senest 16. oktober 2020.
2. rate: 3.100 DKK indbetales senest den 1. maj 2021. 
3. rate: 3.100 DKK indbetales senest den 15. september 2021.

Raterne indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. 
Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK8530 0000 1302 4006 Swift: DABADKKK.
Du er velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

AFBUDSBETINGELSER
Halvdelen af betaling med deltagelse på kun et modul på 3.300 DKK = 1.650 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 1. maj 2021. 
Ved deltagelse på modul 1 er betalingen for samtlige 3 moduler økonomisk bindende, med mindre andet er aftalt. 

CORONAOPDATERING VEDR. MULIG AFLYSNING:
For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, og hvis modulet herefter ikke kan flyttes.
For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav i dit land ift. Danmark, der hindrer din deltagelse i de enkelte modulers afholdelse.

FORTSAT CORONAADFÆRD: Vi efterlever Sundhedsstyrelsens gældende regler og vil hele tiden justere efter disse for at undgå unødig smittespredning med corona.

DELTAGERBEVIS: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning.

INDIVIDUELLE SESSIONER: Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser og klinik i København og på Midtsjælland.

Kontakt: Yderligere information om træningsforløbet: 

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner