Sessioner online samt ved personligt fremmøde

Læs mere her
NÆRVÆR OG ESSENS 3 Spring på modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 18. + 19. juni i Kbh.

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR MIDSOMMERRETREAT på Samsø 22. - 27. juni 2021

Læs mere her
Sommerretreat i Dalsland 24. - 31. juli 2021

Læs mere her

AT BIDRAGE I VERDEN Serie III

Indre stilhed og fred – Ægte respons i relationer – Holding, støtte og basal tillid
En Levende Nærværs Træning

En 6 måneders selvstændig træning fordelt over 3 kurser
der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer 
og med tid til udforskning, fordybelse og integration

Denne træning At Bidrage i Verden består af selvstændige serier á 3 moduler.  
Alle er velkomne efter aftale med Naja!

Modul 1:            Indre stilhed og fred
                        Den indre kamps ophør
                        Hvad der hæmmer det
                        Støtte af nærvær og indre rummelighed
                        16. – 19. marts 2017

Modul 2:            Ægte respons i relationer
                        Projektioner og deres livsbegrænsende effekt
                        Hvad der frisætter dem
                        Sunde og ægte relationer
                        25. – 28. maj 2017

Modul 3:           Holding, støtte og basal tillid
                       Lethed og frihed til at leve
                       Hvad der hæmmer det
                       Naturlig udfoldelse af sjælen
                       31. august – 3. september 2017

I en udviklingsproces optræder et dybtfølt ønske ofte om at bidrage til verden på en særlig måde. Mange længes efter en meningsfuld retning og en fremadrettet intention. For at kunne bidrage med, hvad der for en selv giver glæde ved sin blotte tilstedeværelse i livet. Og for at kunne bidrage med, hvad der indtil nu er udviklet af potentialer fra de strabadser, som livet har udfordret os med.

En dyb sans for frihed kan f.eks. udvikles af sorg, en respekt for ”venlige øjne” kan udvikles af skam, en særlig sans for kontaktfuldhed kan udvikles af forladthed, en værdsættelse af livfuldhed kan udvikles af undertrykkelse, en fintfølende tilstedeværelse kan udvikles af fravær af nærvær, en dyb forståelse af kærlighedens nødvendighed kan udvikles af et livsafsnit med fravær af kærlighed.

Mange opdager, at det kræver en vending henimod det, vi allerede er og det vi ved, samtidig med at vi aktivt giver vores kraft til det. Denne vending kan være afgørende og er ind imellem overset i sin finhed og præcision. Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, tryghed og forbundethed.

Stilhed og fred, ægte respons i realtioner, holding, støtte og basal tillid er alle væsentlige indre kvaliteter. Når de flyder frit og levende i os, kan det give grobund for et liv levet i overensstemmelse med, hvad netop hver enkelt ønsker og kan bidrage med, for en selv, for de nærmeste og for verden.

Men det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet og en fast intention om at ville frisætte bundne energier. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse, udforskning og integration i trygge rammer er nødvendig.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, tidløse meditationsformer og indre realisationsprocesser, for at sikre at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.

Der er mangfoldige veje til at bidrage i verden. Denne vej bidrager gennem træning af bevidsthedens klarhed og hjertets intelligens forankret i den enkelte. Vægtningen lægges på, hvor vi kommer fra i os.

”AT BIDRAGE I VERDEN SERIE III" er en selvstændig træning.
Desuden ligger den i fortsættelse af træningen ”AT BIDRAGE I VERDEN SERIE II med de tre moduler Vedholdenhed, slip af selvmodarbejdelsesmønstre og personlig kærlighed”. Der vil være både nye deltagere og deltagere, som fortsætter fra denne træning. 
Du er velkommen!

Lene skriver: ”Sikke perler du deler med os, Naja. Jeg er dig så taknemmelig for, at du deler muligheden, for at gå vejen, med os. Den indre ro er med mig. Også på de dage, hvor travlheden maser sig på og før tog over. Nu flyder roen i hver en lille sprække med en fornemmelse af fed flydende silke. Noget inden i mig rækker ud, mærker, ser og ér, på en helt ny måde. Jeg oplever mig selv stå op om morgenen, blot for at komme ud og mærke naturen vågne”.

Deltagerbevis: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning.

Individuelle sessioner 
Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website for info om priser etc.

Kursusleder:
Naja Vita Nielsen.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tider
Træningens 3 moduler den 16. – 19. marts 2017, 25. – 28. maj 2017, 31. aug. – 3. sept. 2017 afholdes som 3½ dags eksternatkurser fra torsdage kl. 16.30 til søndage kl. 15.30. Torsdage kl. 16.30 – 21.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 17.00, søndage kl. 9.30 – 15.30.

Pris
I alt 8.100 DKK (2.700 DKK pr. kursus ved bindende tilmelding til hele forløbet).
Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale at deltage i et eller to af kurserne. 
(Kursusprisen pr. kursus er så 3.100 DKK).

Inklusiv i prisen
Undervisning på alle 3 moduler.
Årstidens suppe og boller torsdag aften.

Tilmeldingsfrist: Så længe pladser haves.

Tilmelding
Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum og 1. rate på 2.700 DKK.
Tilmeldingen gælder for hele forløbet på i alt 3 moduler.

Maximum deltagerantal: 14.

Betaling
Kursusprisen på 8.100 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at indbetale i 3 rater (eller flere):
1. rate/depositum: 2.700 DKK indbetales ved tilmelding og senest 1. marts 2017.
2. rate: 2.700 DKK indbetales senest den 1. maj 2017. 
3. rate: 2.700 DKK indbetales senest den 1. august 2017.

Raterne indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261. IBAN: DK 3130005405695261. Swift kode: DABADKKK. 
Du er velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

Afbestillingsbetingelser
Halvdelen af 1. rate/depositum på 2.700 DKK = 1.350 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 1. marts 2017. Ved deltagelse på del 1 er tilmeldingen for hele forløbet bindende.

Kursussted
Træningen afholdes i Integrativ Udvikling/Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 København K.

Du er velkommen til at kontakte for mere information, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner