Sessioner online samt ved personligt fremmøde

Læs mere her
NÆRVÆR OG ESSENS 3 Spring på modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 18. + 19. juni i Kbh.

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR MIDSOMMERRETREAT på Samsø 22. - 27. juni 2021

Læs mere her
Sommerretreat i Dalsland 24. - 31. juli 2021

Læs mere her

AT BIDRAGE I VERDEN II 
Vedholdenhed - Slip af selvmodarbejdelsesmønstre - Personlig kærlighed
Levende Nærværs Træning

EN 5 MÅNEDERS TRÆNING FORDELT OVER 3 KURSER
der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer
og med tid til udforskning, fordybelse og integration

Alle er velkomne efter aftale med Naja!

Del 1:                 Vedholdenhed
                          Hengiven vilje til livet, som det er
                          Hvad der hæmmer det
                          Træning i at slippe historierne

Del 2:                 Slip af selvmodarbejdelsesmønstre
                          Opdagelse af overlevelsesstrategier og selvsabotagemønstre
                          Hvad der frisætter det
                           Frihed til at leve


Del 3:                 Personlig kærlighed
                          Kærlighed til sig selv og andre
                          Hvad der hæmmer det
                          Næring af kærlighedsevne

                 
I en udviklingsproces optræder et dybtfølt ønske ofte om at bidrage til verden på en særlig måde. Mange længes efter en meningsfuld retning og en fremadrettet intention. For at kunne bidrage med, hvad der for en selv giver glæde ved sin blotte tilstedeværelse i livet. Og for at kunne bidrage med, hvad der indtil nu er udviklet af potentialer fra de strabadser, som livet har udfordret os med.


En dyb sans for frihed kan f.eks. udvikles af sorg, en respekt for ”venlige øjne” kan udvikles af skam, en særlig sans for kontaktfuldhed kan udvikles af forladthed, en værdsættelse af livfuldhed kan udvikles af undertrykkelse, en fintfølende tilstedeværelse kan udvikles af fravær af nærvær, en dyb forståelse af kærlighedens nødvendighed kan udvikles af et livsafsnit med fravær af kærlighed.

Mange opdager, at det kræver en vending henimod det, vi allerede er og det vi ved, samtidig med at vi aktivt giver vores kraft til det. Denne vending kan være afgørende og er ind imellem overset i sin finhed og præcision. Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, hvile og forbundethed.

Vedholdenhed, slip af selvmodarbejdelsesmønstre og personlig kærlighed er tre væsentlige indre kvaliteter. Når de flyder frit og levende i os, kan det give grobund for et liv levet i overensstemmelse med, hvad netop hver enkelt ønsker og kan bidrage med, for en selv, for de nærmeste og for verden.

Men det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet og en fast intention om at ville frisætte bundne energier. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer er nødvendig.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hver del har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, tidløse meditationsformer og indre realisationsprocesser, for at sikre at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.

Denne træning ”AT BIDRAGE I VERDEN serie II" er en direkte fortsættelse af træningen ”AT BIDRAGE I VERDEN serie I: Glæde – Glød – Empati”. Der vil både være nye deltagere og deltagere, som fortsætter fra denne træning.
Du er velkommen!

Deltagerbevis: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning.

Individuelle sessioner
Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website for info om priser etc.

Kursusleder:
Naja Vita Nielsen.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tider
Træningens 3 dele 13. – 16. oktober 2016, 1. – 4. december 2016, 9. – 12. februar 2017 afholdes som 3½ dags eksternatkurser fra torsdage kl. 16.30 til søndage kl. 15.30. Torsdage kl. 16.30 – 21.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 17.00, søndage kl. 9.30 – 15.30.

Pris
Oplyses ved genopslag af aktuel træning!

Inklusiv i prisen
Undervisning på alle 3 dele.
Årstidens suppe og boller torsdag aften.

Tilmeldingsfrist: Oplyses ved genopslag af aktuel træning!

Tilmelding
Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum og 1. rate på 2.700 DKK.
Tilmeldingen gælder for hele forløbet på i alt 3 dele.

Maximum deltagerantal: 14  

Betaling
Kursusprisen på 8.100 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at indbetale i 3 rater (eller flere).

Afbestillingsbetingelser
Oplyses ved genopslag af træningen.

Kursussted
Træningen afholdes i Integrativ Udvikling/Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 Købehavn K.

Du er velkommen til at kontakte for mere information, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær
mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner