Sessioner online samt ved personligt fremmøde

Læs mere her
NÆRVÆR OG ESSENS 3 Spring på modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 18. + 19. juni i Kbh.

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR MIDSOMMERRETREAT på Samsø 22. - 27. juni 2021

Læs mere her
Sommerretreat i Dalsland 24. - 31. juli 2021

Læs mere her

Frihedens Vinger 
Levende Nærværs Træning

Denne træning er udskudt til at starte i 2017

7 MÅNEDERS TRÆNING
der giver mulighed for en dyb udviklingsproces 
i trygge rammer og med tid til 
udforskning, fordybelse og integration

Del 1:                 Transformation af skam
                          Eksistensen og årsagen til skam
                          Veje til ophør af skam
                          Hjertets og sindets åbning                       

Del 2:                 Transformation af sorg
                          Eksistensen og erkendelsen af sorg
                          Veje gennem sorgen
                          Hjertets og sindets heling                        

Del 3:                 Indre frihed
                          Eksistensen af indre frihed 
                          Veje til udfoldelse
                          Frihedens vinger                       

Tilbagemelding fra sidste forløb:
Lene: ”Sikke perler du deler med os, Naja. Jeg er dig så taknemmelig for, at du deler muligheden, for at gå vejen, med os. Den indre ro er med mig. Også på de dage, hvor travlheden maser sig på og før tog over. Nu flyder roen i hver en lille sprække med en fornemmelse af fed flydende silke. Noget inden i mig rækker ud, mærker, ser og ér, på en helt ny måde. Jeg oplever mig selv stå op om morgenen, blot for at komme ud og mærke naturen vågne”.

Om træningens indhold
De fleste kender til det, og få taler om det. Følelsen af skam er for mange tabubelagt både i det personlige liv, men også kulturelt, samfundsmæssigt og kollektivt. Vi kender fornemmelsen af skam, en sønderrivende indre oplevelse af at være forkert som den, vi er. En oplevelse, som ikke er sand, men som føles som et brud på sjælen.

Sorg og sørgen over tab kan blive forløsende og frisættende. Men alt for ofte varetager vi ikke denne menneskeligt naturlige proces, og den drukner i hverdagstravlhed og fortrængning. Sorgen kan sætte indre barrierer op for intimitet og for de sunde næste skridt i livet.

Vi vil på træningen forstå de dybe dynamikker, hvorfra disse kolossale kræfter henter deres styrke. Vi vil se på den indflydelse, som disse har på vores liv og samfund på mange subtile niveauer.

Med hjertets bevidsthed kan vi lære at pendulere frit mellem skam, sorg og levende nærvær. Uden at hænge fast i identifikation og fastlåsning.

Det er først, når vi ser de indre drager og sorgens fugle med stækkede vinger i øjnene, varmt og bestemt, at den indre frihed kan begynde at strømme. 

I denne cirkulation får sorg og skam mulighed for at slippe og forvandle sig til deres potentiale: en større dybde, empati og menneskelig visdom. 

Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet. 

Denne træning giver muligheden for en dyb og vedholdende udviklingsproces gennem 7 måneder. Vi vil nænsomt afdække og aflægge forsvar og forhindringer. Men i endnu højere grad vil vi styrke ressourcer, for at bane vejen for dette livsændrende perspektivskifte: At frihedens vinger kan folde sig ud og blive en bærende kraft i os.

I træningen indgår undervisning, dialog, meditation og øvelser som Inquiry (undersøgende indre øvelser i par) og enkle Opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger).
Hver enkelt del har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, tidløse meditationsformer og indre realisationsprocesser for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.

Kursusleder: Naja Vita Nielsen.

Internatkurser med datoer
Træningen består af 3½ dages kurser fra torsdage kl. 16.30 til søndage kl. 15.30. 

Dato for seneste tilmelding: Kommer

Antal pladser: 12  

Individuelle sessioner 
Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser etc.

Certificering
Deltagerne modtager kursusbevis efter fuldført træning.

Kursusleder
Naja Vita Nielsen.

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for deltagelse.

Naja Vita Nielsen
mobil 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner