Træning HJEMME I LEVENDE NÆRVÆR fortsætter 15. marts i Kbh - Vil du med?

Læs mere her
Påskeretreat i Dalsland 28. marts - 2. april 2018

Læs mere her
Træning LIVSKRISER OG VEJE HJEM starter nu 12. april i Kbh

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet feb. - sept. 2018 i Kbh.

Læs mere her

Levende Nærværs Træninger

Udpluk af hvad deltagere siger om træningerne:

Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm

"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

”Naja, du har nogle særlige kompetencer og kvaliteter, hvor du kan gå hele vejen, som jeg har oplevet det på træningen i ”Den Fri Himmel”. En bevægelse fra det traumatiske felt, ind i den spirituelle åbning med transformationsarbejde og i kontakten til den sande natur og den dybere essens. Du formår at træningen understøtter processen med at få åbnet ind i den dybere kontakt på mange planer.  Ikke mindst fordi jeg som deltager kan mærke din væren i kærlighedsrummet. Tak.” Birgit Nilsson

blonstbaggrund-1

KOMMENDE TRÆNING:  
LIVSKRISER OG VEJE HJEM - ÅBNINGER TIL INDRE FORVANDLING mere info HER

Starten er nu udskudt til 12. april 2018 !! - ÅBEN FOR TILMELDING      

En 6 måneders træning
4 x 3½ dags weekendkurser 12. - 15. april, 7. - 10. juni, 9. - 12. august, 20. - 23. september 2018. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Der er så mange måder, hvorpå vi mennesker oplever forandringer i vores liv. Måske flytter du til en anden egn, alene eller sammen, har forandringer i dine venskaber og forhold, har ændringer i jobsituation eller karriere, du får børn, egne eller andres eller dine børn flytter hjemmefra, du oplever forandring i helbred eller i aldersfase. Eller du erfarer, at dit indre bevidsthedsniveau er højere og klarere end før.

Vi har i vores nutid ikke tradition for at tage vare på de forskelligartede livsovergange og forandringsprocesser, som livet indeholder. Derfor kaster disse os ud i kortere eller  længerevarende kriser. Hvor vi ofte synes, at noget er forkert eller er gået galt. Hvor vi med stor usikkerhed navigerer uden indre landkort og støtte.

Denne træning er et tidssvarende alternativ med basis i den moderne dybdepsykologi og nærværslære.

Du kan se et halvtimes online foredrag over hele temaet OVERGANGE I LIVET SOM DØRE TIL INDRE TRANSFORMATION ved at klikke på linket: Online foredrag Livsovergange – Naja Vita

blonstbaggrund-1

IGANGVÆRENDE TRÆNING:
HJEMME I LEVENDE NÆRVÆR - mere info HER
Temaer: Loving kindness og medfølelse - Being og tabet af Being - Sindets afslappelse - Sandheden i hverdagslivet

fortsætter 15. marts 2018 - ÅBEN FOR TILMELDING PÅ MODUL 2

En 6 måneders træning
4 x 3½ dags weekendmoduler 25. - 28. januar 2018, 15. - 18. marts, 3. - 6. maj, 28. juni - 1. juli 2018. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Denne nye træning HJEMME I LEVENDE NÆRVÆR er en invitation til at bevæge os endnu tættere på kernen, endnu tættere på den levende virkelighed, endnu tættere på Levende Nærvær i hverdagslivet. 
Vi har set det så mange gange: Igen og igen vender vi hjem for atter at fortabe os. Indtil intervallerne bliver så korte, at vi husker!

Vil du med? På et, to, tre eller alle fire moduler.

blonstbaggrund-1

HVILENDE MASTERTRÆNING EN FRI HIMMEL serie I og II mere info HER
At frisætte livet i hverdagen
Temaer: Frisæt smerten - Frisæt sindet - Frisæt hjertet 

En 6 måneders træning
3 X 3½ dags weekend retreats. 14. - 17. september 2017, 9. - 12. november 2017, 8. - 11. februar 2018

Her vil du møde ligesindede med erfaringer, som vil vække et kraftfuldt og værdifuldt felt.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING AT BIDRAGE I VERDEN serie III 2017 - mere info HER

Denne træning er afsluttet i september 2017

3 x 3½ dags weekendkurser
Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

Ønsker du at komme mere stabilt fra indre fred og stilhed og ikke fra bekymring og kaos?
Værdsætter du ægte kontakt og nyder friheden fra at bebrejde og  kæmpe for anerkendelse?
Længes du efter at være funderet i indre støtte og tillid til verden? 

Vores ofte dybtfølte interesse for at bidrage i verden har mange udtryk og former.
Uanset vores udtryk, så bliver vores bidrag mere klart, præcist og meningsfuldt, når vi kommer fra den, vi mere sandt er.
Denne træning fokuserer på at mestre nye færdigheder af at komme ’hjemmefra’, fra hjertet, fra kernen, fra sjælen, fra essensen af os.
Det kan give grobund for et liv levet i stor overensstemmelse med, hvad netop hver enkelt ønsker og kan bidrage med, for en selv, for de nærmeste og for verden.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING:
AT BIDRAGE I VERDEN SERIE II 2016 - 2017 mere info HER
Temaer: Vedholdenhed - Slip af selvmodarbejdelsesmønstre - Personlig kærlighed 

Denne træning er afsluttet i februar 2017. 

3 x 3½ dags weekendkurser. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING:
AT BIDRAGE I VERDEN SERIE I 2016 mere info her
Temaer: Glæde - Glød - Empati

Denne træning er afsluttet i august 2016.

3 x 3½ dags weekendkurser. Træning holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.


blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING:
FRIHEDENS VINGER mere info her

3 X 3½ dags weekendkurser

Indholdet er specifikt dedikeret til transformation af disse tre hovedområder, som for mange er en større udfordring:
Skam: At føle sig forkert som den, vi er, er en næsten unævnelig indre tilstand og et fænomen, som mange kender, men få taler om. 
Sorg: Tabet af en selv opleves som en udefinerlig og ubærlig sorg og kan være umådelig vanskelig at opdage endsige finde hjem gennem på egen hånd.
Indre Frihed: Denne indre naturlige tilstand er elsket og er et søgsmål for vores iboende længsel.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING:
HÅBETS PORTE mere info her

Denne træning er afsluttet i november 2015.

En et-årig træning med syv kurser
6 x 3½ dags kursus i København + et 6 dages retreat i Sverige
Fokus er på bevidsthedskifte til væren og på opdagelsen af, hvilke perler det sværeste i livet udvikler.
Træningen holdes i stille lokaler i København uden overnatning samt et 6 dages internat retreat i Sverige.  blonstbaggrund-1

Du er altid velkommen til at kontakte for mere information og for en samtale om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 

 

 

 

 

 

 
Banner